Chaniartoon Comic Awards 2022

Chaniartoon Comic Awards 2022

Δηλώστε συμμετοχή στα φετινά Chaniartoon Comic Awards.

Τα κόμικ πρέπει να έχουν εκδοθεί (είτε από εκδοτικό, είτε σαν αυτοέκδοση), το διάστημα 2021-2022. 

Προθεσμία Υποβολής: 1 Αυγούστου

Chaniartoon Comic Awards 2022

facebook profile link
personal bio for catalog, website etc.
Drag and drop files here or Browse
JPEG 300dpi or Pdf
6th Chaniartoon starts in...